O nama

Društvo za projektovanje, inžinjering i konsalting „FULLHOUSE DESIGN“ d.o.o. Sarajevo bavi se:

1/ projektovanje objekata visokogradnje:
- individualni objekti (porodične kuće i vikendice),
- objekti za kolektivno stanovanje (stambene zgrade),
- objekti za poslovne i javne namjene (auto saloni)
- industrijski objekti (hale za tehnički servis automobila)
- sportski objekti (sportske dvorane)

2/ projektovanje saobraćajnica

3/ stručni nadzor i praćenje kvalitete radova prilikom izgradnje objekata

Višegodišnje iskustvo u projektovanju, poznavanje tehnologije građenja i kvalitete materijala garancija su stručnosti izrade projekata te profesionalnog nadzora, a svim investitorima neophodna podrška prilikom gradnje kvalitetnog, funkcionalnog i dugotrajnog objekta.

Projektovanje

Naši projektanti su obučeni i rade sa najsavremenijim programima za crtanje, oblikovanje, dizajn, statički proračun i dimenzioniranje nosive konstrukcije.

3D vizualizacija

Projekti se rade putem savremenih programa na računarima sa 3D prikazom budućeg izgleda objekta ili enterijera.

  • Nadzor

    Naši inžinjeri sa položenim stručnim ispitom vrše sve vrste nadzora nad izgradnjom objekata. Cilj vršenja nadzora je da investitor bude siguran da će izvođač radova izvesti radove kvalitetno i prema projektnoj dokumentaciji po fazama i to od pripremnih, grubih zemljanih i betonskih, pa do završnih i finih zanatskih radova.
    Zadatak nadzora je da se maksimalno smanje troškovi gradnje i da se poštuje i prati projektna dokumentacija i ugrade svi projektom predviđeni materijali u svakoj od navedenih faza. Da bi inžinjer obavio kvalitetan nadzor podrazumijeva se da svakodnevno obilazi gradilište, razgovara i upućuje izvođača radova da se unaprijed izbjegnu mogući propusti u bilo kojoj fazi gradnje.

  • Od ideje do realizacije

    Od prvog razgovora sa investitorom, gdje se jasno definira projektni zadatak, preko izrade idejnog projekta, pa do glavnog i/ili izvedbenog projekta, detaljno se razrađuju svi elementi i prilagođavaju želje investitora sa mogućnosti, tako da je prije početka gradnje sve potpuno jasno definirano i optimizirano sa svih aspekata.